Depression
Startside

 

 

Depression og tilbagetrækning

Depression er hyppig ved demens. Skyldes både biologiske og psykologiske faktorer. Tab af evnen til at ”mestre” er den vigtigste psykologiske faktor. Biologisk er der sket ændringer i samspillet mellem forskellige signalstoffer i hjernen pga. celledød, specielt mangler signalstoffet serotonin. Det er svært at diagnosticere depression hos moderat til svært demente pga. sprog og kommunikationssvigt.   Irritabilitet og motorisk uro kan være et udtryk for depression. Ofte er det de pårørende, der kan fortælle om manglende livslyst, gråd og opgivenhed.   

Symptomer ved klassisk depression

 • Forsænket stemningsleje, fortvivlelse tomhedsfølelse, håbløshedsfølelse og modløshed. Symptomerne svagere end hos yngre.  
 • Manglende interesse for omgivelserne og hverdagen. Nedsat initiativ og virkelyst. Nedsat koncentration. Psykomotorisk hæmning ” sengekær”. Selvbebrejdelser og skyldfølelse. Søvnforstyrrelser med indsovningsbesvær, afbrudt søvn og tidlig morgenvågnen. Døgnvariation med ”morgenvånde”.
 • Nedsat appetit, vægttab Tanker om døden. Manglende ønske om at vågne i morgen. Mange ældre tænker mere på døden uden at have dødsønsker.
 • Indre uro. Generelt flere somatiske klager hos ældre end hos yngre depressive. Kort sagt er det svært at diagnosticere hos ældre end hos yngre. 

Atypisk depression hos ældre

 • Agiteret depression Rastløshed, uro, klamrende og krævende   Vag depression.
 • Lette symptomer, afbleget, funktionsevnen reduceret, men tristheden er ikke så udtalt. Hypokondrisk depression.
 • Patienten mener at være somatisk syg, især sygdom i mave og ansigt. Det kan være en maskeret depression, som viser sig alene ved somatiske klager ”jamen jeg føler mig ikke deprimeret”

Demenslignende depression (pseudodemens) med koncentrations – og hukommelsesvanskeligheder.

SAD Seasonal Affective Disorder med øget søvntrang, vægtøgning. Appetitøgning specielt ” carbohydrate craving” sliksyg. 

Behandling af depression ECT (elektrochok) bedst unilateral for at mindske hukommelsesbesvær. Skånsom behandlingsmetode. Ikke førstevalg – men oftest ved livstruende depression med mindsket mad- og væskeindtagelse. Få og relative kontraindikationer: ikke ved forhøjet interkranielt tryk, ubehandlet hypertension, alvorlig lungesygdom, og de første 3 måneder efter hjerte- og hjerneinfarkt, aneurysmer.  

Antidepressiv medicin:

 • Førstevalg til ældre demente og depressive: SSRI (specifik serotonin reuptake inhibitor), de første 3 måneder efter hjerte- og hjerneinfarkt, aneurysmer.  

Antidepressiv medicin: Førstevalg til ældre demente og depressive: SSRI (specifik serotonin reuptake inhibitor),

Citalopram (Cipramil, Akarin) lidt depressiv. Bivirkninger: kvalme, appetitløshed, søvnforstyrrelsen
Sertralin ( Zoloft) bivirkninger : Diarre

Ved appetitløshed gives medicin aften Ved søvnproblemer gives medicin morgen   SSRI-beslægtede Mirtazapin ( Remeron) bivirkninger: sedation, vægtøgning, ødemer

Venlafaxin (Efexor): bivirkninger: hedeture, forhøjet blodtryk ved store doser ( meget depressiv)   TCA. Tricykliske antidepressiva Bivirkninger: træthed, mundtørhed, dobbeltsyn, urinretention, grøn stær, konfusion, delirium, ortostatisk blodtryksfald, ændret hjertefunktion, svimmelhed, fald Uhensigtsmæssig til demente pga. antikolinerg bivirkning. ( konfusion og delirium). Anvendes kun hvis man ikke kan opnå effekt med SSRI. Noritren da førstevalg  

Bedre belysning kan have en god effekt på ”sun” downing. Man kan strække søvnproblemer med lys.  Nogle demente er emotionelt inkontinente, de græder selv ved tale om helt dagligdags ting (tvangsgråd) det er specielt patienter med hjernestammeinfarkter og frontallapsdemens. Det er ofte meget pinligt for patienterne. SSRI hjælper på tvangsgråd og endda inden for få dage.

20-40% af demente har depression – og muligvis flere af de svært demente. Endnu flere ( op mod 60% ) apopleksiramte får depression.  Depression og somatisk sygdom følges ofte af i de ældre år. Enhver alvorlig somatisk sygdom kan forårsage depression. Enkelte sygdomme er hyppigere korreleret med depression end andre.

Somatisk og psykiatrisk sygdom samtidig kan tolkes:

 • 1. som en tilfældighed
 • 2. depressive symptomer kan være en del af det somatiske sygdomsbillede. ( træthed og initiativløshed ved cancer og myksødem.
 • 3. depression kan være en reaktion på den somatiske sygdom 
 •  Somatiske sygdomme og lægemidler som har tilknytning med depression:
 •  Hjernesygdomme, Demens, Apopleksi, Parkinsons demens  
 • Andre sygdomme: Hjertelidelser, Infektioner, Cancer, Anæmi, Hyperthyreose, Hypo- og hyperkaliæmi,  Hypercalcæmi, Vitaminmangel.  
 • Lægemidler Antipsykotika Benzodiazepiner Eldopa Metyldopa Steroider Digoxin Betablokkere Cholesterolsænkende medicin Verapamil Osv. Osv.  

 Find oplysninger om virkemåde og bivirkninger med den brugte medicin på

http://www.netdoktor.dk/medicin/index.asp