Lægdsruller – hvornår og hvem

Alder for optagelse i og sletning af lægdsruller

 

Gennem tiden har aldersgrænsen for, hvornår man blev henholdsvis optaget i og slettet af lægdsrullen skiftet.

år optagelse sletning
1788-1808 0 år 36 år
1808-1849 0 år 45 år
1849-1869 14/15 år året for konfirmation 38 år
1869-1912 17/18 år året hvor han fyldet 18 år 38 år
1912 – 18 år 36 år

 

Tabellen viser, hvornår man blev optaget i lægdsrullen, og hvornår man senest blev slettet

Hvem var værnepligtig?

Det har altid været sådan, at kun drenge eller mænd er værnepligtige. Hvilke drenge og mænd, der blev optaget i lægdsrullen varierer dog over tid.

Før 1848 var det forældrenes stilling i samfundet, som var afgørende for, om man kom til at stå i lægdsrullen.

 År Hvem var værnepligtige Undtaget for værnepligt
 1788-1828 Kun sønner af bondestandenMænd der var flyttet til byen fra landet  Sønner af gårdbrugere, som ikke selv var af bondestand
 1829-1847 Som ovenforSønner af møllere, kromænd og landhåndværkere blev nu også regnet til landbostanden  Sønner af gårdbrugere, som ikke selv var af bondestand
 1848 Alle mænd blev ekstraordinært indkaldt
 1849-1912 Den almindelige værnepligt blev indført i kongeriget og i hertugdømmerne, hvorefter alle mænd uanset stand var værnepligtige  Lærere og ordinerede gejstlige

Her tænker du på “Lægdsruller – hvornår og hvem”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.