Frederik Martinus Hansen Bang

Frederik Martinus Hansen Bang (1848-1927) Thorshøj Andelsmejeri

Frederik Martin Hansen Bang

Mejeribestyrer Bang
Mejeribestyrer Bang

En af Danmarks dygtigste mejerister

Fik tildelt hædersdiplom for smør i 1904 den højeste udmærkelse, der kunne times en dansk mejerist.

Alle Danmarks mejerier indsendte smørprøver til undersøgelse på Landbohøjskolen til bedømmelse. Hvert mejeri fik en karakter efter kvalitet i gruppe A, B. eller C. 

Når en mejeribestyrer fra samme mejeri 3 år i træk havde fået smørret anerkendt i bedste tredjedel tildeltes et diplom, og kunne han fremdeles få smørret anerkendt i samme klasse, fik han atter det fjerde og femte år et diplom. Sjette år bragte ham med samme resultat på ærens toppunkt, og der tildeltes ham et hædersdiplom, den højeste udmærkelse, der kunne times en dansk mejerist. 

Kun 6 mejeribestyrere nåede så langt. Blandt dem befandt sig mejeribestyrer Frederik Bang fra Thorshøj Andelsmejeri. (1904) 

Frederik Bangs uddannelse var ikke foregået hverken på mejeriskole eller højskole og alligevel var han en af Danmarks bedste mejerister. Som 19-årig kom han til mejerivæsenet, sin første lære fik han af en holstensk mejerske på Kjettrupgaard. I flere år rejste han rundt som mejeriassistent på de store gårde. 

Frederik Bang kom til Thorshøj Andelsmejeri som bestyrer formentlig i 1894 

Allerede den 20. juli 1900 opnåede Frederik Bang at få en sølvmedalje på Landmandsforsamlingen i Odense for fint smør og ost. Han vandt præmie efter præmie, og hædersdiplomet i 1904 bragte ham på forsiden af Danmarks aviser og blade. Bang var tilsluttet adventistmenigheden og formand for Torslev Afholdsforening.

Frederik Bangs hustru Jensine Christine blev imidlertid syg og afgik ved døden den 28. juni 1907, hvorefter han opgav  sin stilling som mejeribestyrer og solgte sit indbo på en offentlig auktion. Der er ingen optegnelse over Frederiks Bang virke før i 1916, hvor han ifølge folketællingen var bosat i Hjørring. 

En søn Thomas Bang født i 1879 udvandrede til South Dakota i USA i 1906, hvor han fik ansættelse på et mejeri som ”buttermaker”. Måske Frederik Bang udvandrede til USA og opholdt sig derovre i en del år. Udvandrerprotokollerne indeholder ingen oplysning derom under navnet Frederik Bang – men han kan være registeret under navnet Hansen. 

Frederik Bang boede på De gamles Hjem i Hjørring i sine sidste år, og afgår ved døden den 14. april 1927.